Sunnanbergs skola

Sunnanbergs skola åk 1-6 är en liten byskola med 36 elever och 6 vuxna fördelade på tre sammansatta klasser. Vi ligger naturnära med utsikt över Sunnanbergs viken och med skogen bakom ryggen. Skolan är belägen ca 8 km utanför Pargas centrum.

Sunnanbergs skola har varit verksam sedan år 1893. Skolbyggnaderna bär än idag spår av den tid då läraren och lärarinnan ännu bodde i skolan. Idag är skolan inhyst i två små röda byggnader med vita knutar. I skolan jobbar tre klasslärare fördelade på tre sammansatta klasser, åk 1-2, åk 3-4 samt åk 5-6. Till vår hjälp har vi även timlärare och två skolgångsbiträden. Både elever och personal har utsikt över Sunnanbergs viken.

Skolgården är en naturgård, utan asfalt och med gott om träd och buskar. Det naturnära läget utnyttjas som en resurs i undervisningen och fungerar som en ständig inspirationskälla i skolvardagen.Vi strävar till att skolan skall vara en levande och inspirerande miljö att vistas i. Vi jobbar aktivt för att eleverna ska umgås över klass- och årskursgränserna. Det gör vi genom samarbetsövningar och projektdagar där eleverna jobbar i åldersintegrerade grupper från klass 1-6. Alla lär sig samarbeta med alla

Vi strävar till att utnyttja byskolans småskalighet maximalt. De små utrymmena och naturen bidrar till att skapa en gemytlig och trygg stämning och ett fördomsfritt arbetsklimat. Vi vill att vår skola ska vara en inspirerande lärmiljö, där alla, både elever och lärare, vill och får komma till tals i olika sammansättningar och sammanhang. På så sätt fostrar vi självständiga och företagsamma elever!

Välkommen att besöka oss!