Elevråd

Sunnanbergs elevråd

Elevrådet upprätthåller en blogg över sina möten. Med hjälp av bloggen håller i sin tur elevrådsrepresentanterna sina klasskamrater uppdaterade. Elevrådsrepresentanterna väljs klassvis. En elev från varje årskurs.